Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar
ceic@swansea.ac.uk
ceic@cardiffmet.ac.uk

Datganiad o Ddiddordeb a Ffurflen Gais

Cam 1 o 2: Cofrestru

Helo! Os ydych eisoes wedi dechrau ar gais, mewngofnodwch. Fel arfer, cofrestrwch er mwyn dechrau eich cais. Bydd hyn yn eich galluogi i gadw eich cais ar unrhyw adeg a dychwelyd ato'n nes ymlaen. Ni ddylai gymryd yn hir, ond mae'n bosibl y byddwn yn gofyn cwestiynau y bydd angen i chi ddod o hyd i'r atebion iddynt.

Diolch am eich diddordeb yn y rhaglen. Er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i gymryd rhan, ac i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau pan fyddwch yn ymuno, mae'n rhaid i ni gasglu ychydig o wybodaeth gennych. Drwy gofrestru eich diddordeb, rydych yn caniatáu i'ch data gael eu cadw gan y tîm. Caiff yr holl ddata a gesglir ei ddefnyddio a'i storio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd a bydd yn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a deddfwriaeth diogelu data, a chaiff data a ddefnyddir at ddibenion ymchwil ei drin yn unol â pholisïau Uniondeb a Moeseg Ymchwil Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd


Mewngofnodi i barhau

Mewngofnodwch i barhau â'ch cais. Byddwch yn dychwelyd at y cam lle wnaethoch orffen tro diwethaf, a bydd unrhyw wybodaeth a gedwir wedi'i llenwi ar eich rhan.
123